Danh sách tuyển sinh lớp 1 NH 2015-2016

Thứ ba - 17/11/2015 15:10
Danh sách tuyển sinh lớp 1 NH 2015-2016
Danh sách tuyển sinh lớp 1 NH 2015-2016
TRƯỜNG TH CHÁNH MỸ  DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 1/1 (BÁN TRÚ)
KHỐI LỚP 1 NĂM HỌC 2015-2016

STT
 

Họ 

Tên học sinh Lớp Ngày tháng
năm sinh
Nữ 
1 Đỗ Kỳ Anh 1/1 01/03/2009  
2 Nguyễn Thúy  An 1/1 08/01/2009 x
3 Dương Nhật Quỳnh Anh 1/1 07/12/2009 x
4 Nguyễn Phương Anh 1/1 25/04/2009 x
5 Nguyễn Phạm Quỳnh  Anh 1/1 11/06/2009 x
6 Trần Tấn  Bảo 1/1 2007  
7 Trần Thị Ngọc Diệu 1/1 14/05/2009 x
8 Trần Đoàn Bảo Duy 1/1 14/09/2009  
9 Lê Hoàng Phương Hiếu 1/1 24/02/2009  
10 Nguyễn Hướng Hòa 1/1 16/03/2009  
11 Vương Kiến Huy 1/1 16/11/2009  
12 Trần Gia Khiêm 1/1 06/05/2009  
13 Lý Long  Kỳ 1/1 03/04/2009  
14 Nguyễn Phước Lập 1/1 01/12/2009  
15 Nguyễn Văn 1/1 23/11/2009  
16 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 1/1 07/09/2009 x
17 Nguyễn Tấn Lộc 1/1 22/10/2009  
18 Nguyễn Duy Mạnh 1/1 22/12/2009  
19 Thái Thị Huyền My 1/1 18/07/2009 x
20 Nguyễn Thị Kim Ngân 1/1 09/11/2009 x
21 Phạm Thị Thiên Ngân 1/1 24/01/2009 x
22 Lê Gia Nghi 1/1 30/1/2009  
23 Phan Khánh Ngọc 1/1 18/2/2009 x
24 Nguyễn Thị Như Ngọc 1/1 10/06/2009 x
25 Nguyễn Minh Nhật 1/1 25/1/2009  
26 Nguyễn Ngọc Thúy Nhi 1/1 24/05/2009 x
27 Nguyễn Trịnh Hồng Oanh 1/1 21/01/2009 x
28 Phan Hồng Phát 1/1 25/5/2009  
29 Võ Minh Quan 1/1 15/03/2009  
30 Đặng Trọng Quân 1/1 24/04/2009  
31 Đỗ Nguyễn Minh Quân 1/1 21/6/2009  
32 Trần Nguyễn Khánh Thy 1/1 12/09/2009 x
33 Nguyễn Thị Bảo Trâm 1/1 17/08/2009 x
34 Lê Thành Trung 1/1 19/10/2009  
35 Phạm Mỹ Uyên 1/1 26/1/2009 x
36 Huỳnh Lê Phương Vy 1/1 03/03/2009 x
37 Nguyễn Quốc Long 1/1 17/01/2009  
38 Nguyễn Bảo An 1/2 01/01/2009 x
39 Bùi Quỳnh Anh 1/2 16/03/2009 x
40 Lê Văn Tuấn Anh 1/2 21/05/2009  
41 Nguyễn Gia Bảo 1/2 05/08/2009  
42 Nguyễn Thanh Chương 1/2 02/01/2009  
43 Nguyễn Giang Điền 1/2 27/4/2009  
44 Hồ Ngọc 1/2 21/01/2009 x
45 Nguyễn Trung Hiển 1/2 25/06/2009  
46 Thái Nguyên Khang 1/2 21/08/2009  
47 Huỳnh Gia Khang  1/2 14/06/2009  
48 Lê Nguyễn Thùy Lâm 1/2 21/03/2009 x
49 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 1/2 08/09/2009 x
50 Phạm Khánh Linh 1/2 11/07/2009 x
51 Nguyễn Khánh Minh 1/2 30/9/2009  
52 Phạm Nguyễn Bảo Nhân 1/2 28/09/2009  
53 Trần Thị Quỳnh Như 1/2 15/04/2009 x
54 Lê Hữu Phước 1/2 31/12/2009  
55 Nguyễn Minh Quân 1/2 20/12/2009  
56 Thạch Nguyễn Anh Tài 1/2 09/02/2009  
57 Nguyễn Tấn Thành 1/2 18/12/2009  
58 Nguyễn Minh Thành 1/2 31/10/2009  
59 Đặng Thị Dạ Thảo 1/2 23/12/2009 x
60 Nguyễn Thị Hạ Thảo 1/2 16/09/2009 x
61 Lai Lê Gia Thiện 1/2 30/10/2009  
62 Nguyễn Anh Thư 1/2 20/04/2009 x
63 Hồ Đặng Kim Thư 1/2 08/03/2009 x
64 Nguyễn Thị Kiều Thương 1/2 12/02/2009 x
65 Bùi Song Toàn 1/2 17/02/2009  
66 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 1/2 25/08/2009 x
67 Trần Hữu Trí 1/2 03/12/2009  
68 Nguyễn Thị Phương Trình 1/2 06/10/2009 x
69 Lê Vũ Bảo Uyên 1/2 11/03/2009 x
70 Nguyễn Thị Tường Vi 1/2 11/05/2009 x
71 Nguyễn Yến Vy 1/2 29/01/2009 x
72 Ngô Khánh Vy 1/2 26/12/2009 x
73 Phạm hải  Yến 1/2 09/06/2009 x
74 Nguyễn Thùy Thảo  Nguyên 1/2 05/7/2009 x
75 Trần Lương Trường An  1/3 01/05/2009  
76 Nguyễn Minh Ân 1/3 12/10/2009  
77 Trần Nguyên Bảo 1/3 02/12/2009  
78 Văn Gia Bảo 1/3 16/11/2009  
79 Trần Lê Quốc Bảo 1/3 16/05/2009  
80 Lê Gia Bảo 1/3 04/11/2009  
81 Nguyễn Quang Cường  1/1 04/04/2009  
82 Nguyễn Minh Đăng 1/3 04/05/2009  
83 Trần Thị Ngọc Diệu 1/3 15/12/2009 x
84 Huỳnh Văn Định 1/3 27/05/2009  
85 Phan Trọng Đức 1/3 15/11/2009  
86 Cao Đăng Dũng 1/3 20/4/2009  
87 Đoàn Nguyễn Đại Dương 1/3 09/06/2009  
88 Đỗ Thụy Kim Duyên 1/3 19/5/2009 x
89 Trần Lương Trường Giang 1/3 01/05/2009  
90 Chung Thanh Hoàng  1/7 23/6/2009  
91 Nguyễn Hồng Hưng 1/3 09/06/2009  
92 Bùi Nguyễn Minh Kha  1/3 19/05/2009  
93 Lê Phúc Khang 1/3 06/06/2009  
94 Nguyễn Phát Lộc 1/3 31/12/2009  
95 Nguyễn Minh Long 1/3 26/09/2009  
96 Trần Phạm Bảo Nam 1/3 13/08/2009  
97 Dương Nguyễn Thanh Ngân 1/3 30/10/2009 x
98 Võ Hoàng Bảo Nhi 1/3 26/08/2009 x
99 Nguyễn Đông Nhi 1/3 03/02/2009 x
100 Nguyễn Thị Ngọc Như 1/3 10/11/2009 x
101 Lê Nguyễn Hoàng Oanh 1/3 13/10/2009 x
102 Phan Lâm Gia Phú 1/3 12/02/2009  
103 Nguyễn Mạnh Quân 1/3 06/03/2009  
104 Nguyễn Lê Thanh Tâm 1/3 08/03/2009 x
105 Lê Phạm Phương Thảo 1/3 10/12/2009 x
106 Tống Thị Lệ Thi 1/3 20/04/2009 x
107 Nguyễn Thị Anh  Thư 1/3 23/8/2009 x
108 Lê Thị Ngọc Trâm 1/3 01/12/2009 x
109 Lê Ngọc Như Ý 1/3 14/12/2009 x
110 Lê Võ Ngọc Ý 1/3 01/08/2009 x
111 Trương Thị Mỹ  Ly 1/3 01/11/2009 x
112 Ngô Lê Phú An 1/4 31/03/2009 x
113 Nguyễn Phúc An 1/4 24/03/2009  
114 Nguyễn Hoàng Mai Anh 1/4 12/03/2009 x
115 Hồ Thị Minh Cúc 1/4 06/10/2009 x
116 Võ Thanh Đạt 1/4 09/11/2009  
117 Trần Minh Đức 1/4 08/07/2009  
118 Võ Hoàng Duy 1/4 15/4/2009  
119 Lê Tuấn Duy 1/4 09/02/2009  
120 Hồ Gia Hân 1/4 01/01/2009 x
121 Nguyễn Đức Gia Hưng 1/4 09/06/2009 x
122 Nguyễn Trần Minh Huy 1/4 08/04/2009  
123 Châu Ngọc Huy 1/4 11/11/2009  
124 Hoàng Phước Khang 1/4 18/04/2009  
125 Đặng Duy Khánh 1/4 29/5/2009  
126 Nguyễn Minh Khôi 1/4 01/07/2009  
127 Nguyễn Tấn Kiệt 1/4 22/08/2009  
128 Lý Hùng Anh Kiệt 1/4 14/03/2009  
129 Đào Huỳnh Gia Linh 1/4 31/05/2009 x
130 Phạm Xuân Linh 1/4 10/05/2009 x
131 Nguyễn Hữu Lộc 1/4 18/5/2009  
132 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 1/4 02/07/2009 x
133 Lê Thị Thanh Ngân 1/4 28/02/2009 x
134 Lưu Khánh Ngọc 1/4 08/12/2009 x
135 Mai Nguyễn Yến Nhi 1/4 10/08/2009 x
136 Nguyễn Thanh Phong 1/4 13/02/2009  
137 Huỳnh Gia Phúc 1/4 08/08/2009  
138 Nguyễn Tấn Phúc 1/4 03/12/2009  
139 Trần Nguyễn Phương Quyên 1/4 28/05/2009 x
140 Nguyễn Bá Hoàng Sơn 1/4 07/11/2009  
141 Nguyễn Văn Sỹ 1/4 11/05/2009  
142 Nguyễn Khắc Tâm 1/4 25/11/2009  
143 Bùi Hữu  Thế 1/4    
144 Trần Thị Thanh Thúy 1/4 24/02/2009 x
145 Trần Lê Ánh Tuyết 1/4 16/08/2009 x
146 Trần Nguyễn Khánh Vy 1/4 08/03/2009 x
147 Ngô Khánh An 1/4 05/08/2009 x
148 Nguyễn Công Bảo 1/5 12/10/2009  
149 Trần Gia Bảo 1/5 13/03/2009  
150 Châu Anh Bảo 1/5 03/03/2009  
151 Nguyễn Hoài Bảo 1/5 19/05/2009  
152 Nguyễn Thị Thanh Bình 1/5 28/11/2009 x
153 Mã Thành Đạt 1/5 28/04/2009  
154 Nguyễn Minh Hùng 1/5 25/07/2009  
155 Trần Ngọc Huyền 1/5 19/10/2009 x
156 Nguyễn Phan Bảo Khang 1/5 10/11/2009  
157 Nguyễn Hồng Khánh 1/5 28/08/2009  
158 Nguyễn Vũ Lâm 1/5 27/4/2009  
159 Đặng Thị Hồng Linh 1/5 04/02/2009 x
160 Lê Gia Linh 1/5 19/8/2009 x
161 Nguyễn Kim Ngân 1/5 18/04/2009 x
162 Lê Thiị Bảo Ngọc 1/5 01/12/2009 x
163 Hoàng Thị Kim Ngọc 1/5 18/10/2009 x
164 Nguyễn Minh Nhật 1/5 23/07/2009  
165 Nguyễn Tống Quỳnh Như 1/5 16/02/2009 x
166 Nguyễn Hoàng Oanh 1/5 08/06/2009 x
167 Lê Thị Hồng  Phúc 1/5 08/03/2009 x
168 Nguyễn Huy Gia Phúc 1/5 04/04/2009  
169 Nguyễn Hoàng  Phúc 1/5    
170 Quách Thảo Phương 1/5 12/03/2009 x
171 Nguyễn Hoàng Quân 1/5 08/03/2009  
172 Nguyễn Phạm Phương Quỳnh 1/5 18/09/2009 x
173 Mai Thanh Sang 1/5 21/04/2009  
174 Nguyễn Thành Tài 1/5 17/02/2009  
175 Nguyễn Duy Tân 1/5 07/102009  
176 Trần Hồng Thắm 1/5 01/03/2009 x
177 Đào Trần Thiên Thanh 1/5 26/11/2009 x
178 Nguyễn Hữu Thành 1/5 17/08/2009  
179 Lê Tích  Thiện 1/5 18/11/2009  
180 Nguyễn Minh Thuận 1/5 27/08/2009  
181 Nguyễn Thị Bảo Trâm 1/5 21/10/2009 x
182 Trần Thanh Tuyền 1/5 04/12/2009 x
183 Nguyễn Đặng Phương  Định 1/5 18/1/2009  
184 Nguyễn Hoàng Phúc 1/5 22/03/2009  
185 Nguyễn Bình  An 1/6 10/08/2009  
186 Nguyễn Trần Đức Anh 1/6 15/12/2009  
187 Phạm Thùy  Anh 1/6 22/3/2009 x
188 Phạm Gia Bảo 1/6 31/07/2009  
189 Trần Quốc Bảo 1/6 18/07/2009  
190 Nguyễn Ngọc Hoàng Châu 1/6 12/06/2009  
191 Nguyễn Tiến Đạt 1/6 03/02/2009  
192 Phạm Ngọc Gia Hân 1/6 19/11/2009 x
193 Bùi Hữu Nhân Hòa 1/6 12/06/2009  
194 Lê Nguyễn Gia Huy 1/6 31/01/2009  
195 Nguyễn Thị Ngọc Mai 1/6 30/12/2009 x
196 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 1/6 10/07/2009 x
197 Nguyễn Minh Nghĩa 1/6 02/03/2009  
198 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1/6 04/04/2009 x
199 Trần Khôi Nguyên 1/6 13/04/2009  
200 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 1/6 12/10/2009 x
201 Nguyễn Hoàng Phúc 1/6 15/10/2009  
202 Võ Thiện Phúc 1/6 30/08/2009  
203 Nguyễn Danh Phúc 1/6 10/05/2009  
204 Nguyễn Tấn Phước 1/6 08/12/2009  
205 Lương Thanh Tâm 1/6 19/11/2009  
206 Võ Minh  Tâm 1/6 06/03/2008  
207 Nguyễn Thành  Tâm 1/6 08/01/2009  
208 Cam Thị Kiều Tiên 1/6 27/07/2009 x
209 Nguyễn Phú Tình 1/6 05/01/2009  
210 Nguyễn Ngọc Trân 1/6 05/08/2009 x
211 Nguyễn Ngọc Thảo  Trân 1/6 01/01/2009 x
212 Hướng Minh Trí 1/6 02/03/2009  
213 Tô Thị Tố Trinh 1/6 10/04/2008 x
214 Nguyễn Thanh Trúc 1/6 12/07/2009 x
215 Tạ Thị Hồng  Trúc 1/6    
216 Phạm Quốc  Tuấn 1/6 21/6/2009  
217 Trần Dương Ngọc Tường 1/6 11/11/2009 x
218 Phạm Hoàng  1/6 23/6/2009  
219 Đỗ Hoàng Phương Vy 1/6 10/12/2009 x
220 Trần Phương  Vy 1/6 20/7/2009 x
221 Trần Lê Tiến  Đạt 1/6 15/7/2009  
222 Huỳnh Hồ Khánh Vân 1/6 2/5/2009 x
223 Nguyễn Quỳnh Anh 1/7 17/9/2009 x
224 Nguyễn Hoàng Bảo 1/7 24/09/2009  
225 Trương Gia Bảo 1/7 23/08/2009  
226 Nguyễn Duy Hải 1/7 16/3/2009  
227 Lâm Văn Minh Hy 1/7 11/07/2009  
228 Trần Phúc Khang 1/7 13/12/2009  
229 Đỗ Minh Khoa 1/7 15/08/2009  
230 Đỗ Minh Khôi 1/7 17/06/2009  
231 Nguyễn Thị Thu 1/7 23/02/2009 x
232 Huỳnh Khánh Linh 1/7 26/10/2009 x
233 Nguyễn Công Nghĩa 1/7 13/04/2009  
234 Lê Thanh Bảo Ngọc 1/7 07/01/2009 x
235 Lê Thảo Ngọc 1/7 30/09/2009 x
236 Bùi Bảo Ngọc 1/7 07/01/2009 x
237 Nguyễn Minh Nhi 1/7 17/04/2009 x
238 Nguyễn Châu Gia Phát 1/7 30/03/2009  
239 Nguyễn Hoàng Phú 1/7 28/05/2009  
240 Thân Bích Phương  1/7 08/03/2009 x
241 Phạm Minh Quân  1/7 12/09/2009  
242 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1/7 20/07/2009 x
243 Trần Tuấn Thành 1/7 03/05/2009  
244 Lê Trường Thành  1/7 29/03/2009  
245 Trương Nguyễn Diệu Thảo 1/7 08/06/2009 x
246 Nguyễn Thanh Thảo 1/7 03/10/2009 x
247 Nguyễn Lâm Tuấn  Thiên  1/7 12/08/2009  
248 Lê Hà Anh Thư 1/7 04/09/2009 x
249 Nguyễn Dương Thuận 1/7 15/04/2009  
250 Nguyễn Võ Bích  Trâm 1/7 076/2008 x
251 Nguyễn Lê Minh Trí 1/7 29/04/2009  
252 Nguyễn Thị Châu Trúc  1/7 25/6/2010 x
253 Phạm Văn Trưởng 1/7 18/12/2009  
254 Phạm Thanh Tuyền 1/7 28/6/2009 x
255 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyết  1/7 25/09/2009 x
256 Trần Ngọc Như Ý 1/7 31/12/2009 x

Tác giả bài viết: Lê Thị Tuyết Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây