Danh Sách Học Sinh Khối 5 Năm Học 2014-2015

Thứ hai - 17/11/2014 14:19

Danh Sách Học Sinh Khối 5 Năm Học 2014-2015

Danh sách tất cả học sinh khối 5 năm học 2014-2015
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ
01 Nguyễn Thúy An x 12/09/2004 5/1  
02 Nguyễn Thị Thúy An x 17/09/2004 5/1  
03 Trịnh Phước An   21/12/2004 5/1  
04   Trần Thị Ngọc Anh x 08/06/2004 5/1  
05  Lý Minh Duy   11/07/2004 5/1  
06 Bùi Thuỳ Dương x 05/09/2004 5/1  
07 Ngô Thị Thuỳ Dương x 12/03/2004 5/1  
08  Lâm Thị Thanh Giang x 06/08/2004 5/1  
09 Võ Nhật Hoàng   22/06/2004 5/1  
10 Phạm Huỳnh Thiên Huy   30/06/2004 5/1  
11 Trần Thanh Huyền x 04/08/2004 5/1  
12 Cao Quốc Khang   09/10/2004 5/1  
13 Hà Pham Đăng Khoa   20/03/2004 5/1  
14 Nguyễn Thanh Lâm   03/04/2004 5/1  
15 Nguyễn Đỗ Hoài Linh   19/08/2004 5/1  
16 Trần Quốc Linh   24/08/2004 5/1  
17 Huỳnh Long   15/11/2004 5/1  
18 Lê Văn Lộc   05/09/2002 5/1  
19 Trương Ngọc My x 11/10/2004 5/1  
20 Phạm Đức Nam   12/01/2004 5/1  
21 Lê Yến Nhi x 26/10/2004 5/1  
22 Mai Ngô Minh Như x 19/08/2004 5/1  
23 Nguyễn Văn Quý   09/05/2004 5/1  
24 Nguyễn Hoàng Sơn   28/04/2004 5/1  
25 Lê Kim Thụy x 09/11/2004 5/1  
26 Bùi Công Tính   06/10/2004 5/1  
27 Lưu Thị Thùy Trang x 04/05/2004 5/1  
28 Phạm Thị Thùy Trang x 15/10/2004 5/1  
29 Nguyễn Thị Kim Tuyến x 15/08/2003 5/1  
30 Thạch Thế  KiếnTường   27/07/2003 5/1  
01 Đào Thế Anh   13/04/2004 5/2  
02 Nguyễn Huy Anh   14/03/2004 5/2  
03 Nguyễn Tuấn Anh   23/08/2004 5/2  
04 Đặng Văn Đạt   19/09/2004 5/2  
05 Nguyễn Đức Đạt   23/06/2004 5/2  
06 Nguyễn Tăng Đường   20/11/2004 5/2  
07 Nguyễn Minh Hải   19/06/2004 5/2  
08 Nguyễn Duy Hiếu   10/11/2004 5/2  
09 Nguyễn Thị Kim Hồng   20/09/2004 5/2  
10 Đặng Nhất Huy   12/09/2004 5/2  
11 Nguyễn Duy Huy   20/12/2004 5/2  
12 Trần Đăng Huy   22/12/2004 5/2  
13 Võ Hoàng Mỹ Khánh x 07/10/2004 5/2  
14 Trần Đăng Khoa   30/03/2004 5/2  
15 Nguyễn Văn Thanh Khương   22/12/2004 5/2  
16 Nguyễn Ngọc Xuân Lam x 05/10/2004 5/2  
17 Dương Vũ Lâm   17/05/2004 5/2  
18 Trần Thị Thúy Liễu x 17/08/2004 5/2  
19 Dương Trang Hoàng Long   09/11/2004 5/2  
20 Trần Bảo Luân   13/02/2004 5/2  
21 Phan Nhật Nam   22/10/2004 5/2  
22 Bùi Trần Thanh Ngân x 15/06/2004 5/2  
23 Lê Nguyễn Phương Nhi x 09/02/2004 5/2  
24 Nguyễn Thị Tâm Như x 02/05/2004 5/2  
25 Phạm Minh Phát   11/12/2004 5/2  
26 Nguyễn Phạm Hoàng Phi   07/11/2004 5/2  
27 Tạ Thanh Phong   28/07/2004 5/2  
28 Huỳnh Thanh Phương x 10/08/2004 5/2  
29 Nguyễn Lê Như Quỳnh x 13/11/2004 5/2  
30 Trần Tuấn Sang   22/09/2004 5/2  
31 Trần Anh Tâm   01/09/2004 5/2  
32 Phạm Thị Ngọc Thường x 20/04/2004 5/2  
33 Nguyễn Trung Tín   23/07/2004 5/2  
34 Phan Thị Thu Trang x 08/09/2004 5/2  
35 Huỳnh Thanh Tuấn   11/03/2003 5/2  
01 Châu Thiên Bảo x 19/08/2004 5/3  
02 Phạm An Bình   30/11/2004 5/3  
03 Nguyễn Thị Hồng Cẩm x 13/01/2004 5/3  
04 Nguyễn Công Danh   14/10/2004 5/3  
05 Sơn Thị Hồng Danh x 06/062004 5/3  
06 Võ Thanh Duy   05/03/2004 5/3  
07 Đỗ Lê Minh Đăng   05/11/2004 5/3  
08 Võ Trường Giang   16/12/2004 5/3  
09 Thái Nguyên Hậu   23/06/2004 5/3  
10 Ninh Thúy Hường x 01/01/2004 5/3  
11 Trần Thanh Hữu   01/03/2004 5/3  
12 Nguyễn Diễm Kiều x 24/01/2004 5/3  
13 Nguyễn Lê Kim Lĩnh   10/10/2004 5/3  
14 Huỳnh Thanh Lộc   27/06/2002 5/3  
15 Nguyễn Văn Bảo Lộc   20/04/2004 5/3  
16 Phạm Kim Mai x 07/07/2004 5/3  
17 Nguyễn Thị Hồng Minh x 28/04/2004 5/3  
18 Đặng Thị Hoàng My x 26/09/2004 5/3  
19 Phan Ngọc Ngân x 26/02/2004 5/3  
20 Phùng Thị Bích Ngân x 11/07/2004 5/3  
21 Lê Quốc Nhân   24/072004 5/3  
22 Đỗ Huỳnh Yến Nhi x 29/12/2004 5/3  
23 Nguyễn Thị Bích Nhi x 22/11/2004 5/3  
24 Nguyễn Thanh Phong   20/08/2004 5/3  
25 Hoàng Đức Tài   30/08/2004 5/3  
26 Phan Thanh Thuận   02/01/2004 5/3  
27 Nguyễn Ngô Thị Minh Thùy x 22/10/2004 5/3  
28 Nguyễn Thị Phương Trinh x 04/06/2004 5/3  
29 Phan Thái Tuấn   18/11/2004 5/3  
30 Bùi Ngọc Tường Vi x 04/05/2004 5/3  
31 Nguyễn Thụy Phương Vy x 14/02/2004 5/3  
01 Nguyễn Nhất Duy   17/09/2004 5/4  
02 Nguyễn Thị Thu Hà x 13/11/2004 5/4  
03 Lê Kim Hiền x 07/07/2004 5/4  
04 Nguyễn Hướng Hoài   01/07/2004 5/4  
05 Nguyễn Hoàng   12/09/2004 5/4  
06 Trần Đăng Khoa   14/07/2004 5/4  
07 Trần Ngọc Đăng Khoa   17/06/2004 5/4  
08 Huỳnh Hoàng Lâm   10/09/2004 5/4  
09 Nguyễn Đức Lợi   01/03/2004 5/4  
10 Phan Thành Luân   19/06/2004 5/4  
11 Đỗ Thị Bích Ngân x 21/01/2004 5/4  
12 Lê Thái Thu Ngân x 19/03/2004 5/4  
13 Bùi Ngọc Yến Nhi x 16/10/2004 5/4  
14 Hướng Linh Nhi x 16/12/2004 5/4  
15 Nguyễn Cao Tuyết Nhi x 18/04/2003 5/4  
16 Lê Ngọc Nhung x 20/11/2004 5/4  
17 Ngưu Thị Tâm Như x 30/08/2004 5/4  
18 Huỳnh Đỗ Phát   03/12/2004 5/4  
19 Lê Hoàng Phúc   17/11/2004 5/4  
20 Hồ Hoàng Phước   17/10/2004 5/4  
21 Võ Thanh Quý   20/03/2004 5/4  
22 Nguyễn Thị Trúc Quyên x 07/06/2004 5/4  
23 Nguyễn Như Quỳnh x 16/01/2004 5/4  
24 Lê Nguyễn Anh Tài   13/01/2004 5/4  
25 Nguyễn Hữu Thắng   14/09/2004 5/4  
26 Nguyễn Toàn Thắng   12/03/2004 5/4  
27 Nguyễn Thị Minh Thư x 04/10/2004 5/4  
28 Nguyễn Võ Thùy Trâm x 20/11/2004 5/4  
29 Lê Nguyễn Ngọc rTinh x 22/10/2004 5/4  
30 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 27/02/2002 5/4  
31 Huỳnh Quang Vinh   04/09/2004 5/4  
01 Mai Hoàng Thành Đạt   13/07/2004 5/5  
02 Nguyễn Công Hậu   26/03/2004 5/5  
03 Trần Thị Ngọc Hiền x 27/04/2004 5/5  
04 Phạm Minh Hoàng   14/03/2004 5/5  
05 Trần Thế Huy   03/03/2004 5/5  
06 Nguyễn Hoàng Phúc Khang   07/11/2004 5/5  
07 Trần Anh Khang   13/01/2004 5/5  
08 Đào Hải Linh x 07/11/2004 5/5  
09 Nguyễn Trương Thu Ngân x 14/03/2004 5/5  
10 Trương Thị Thanh Ngân x 22/09/2004 5/5  
11 Trần Ngọc Phương Nguyên x 24/12/2004 5/5  
12 Trương Thanh Nhã   05/10/2001 5/5  
13 Lê Đào Yến Nhi x 12/12/2004 5/5  
14 Nguyễn Thị Thúy Nhi  x 26/02/2004 5/5  
15 Châu Đại Phát   24/11/2004 5/5  
16 Trần Mỹ Phương x 26/06/2004 5/5  
17 Nguyễn Duy Quang   05/05/2004 5/5  
18 Nguyễn Hồng Sương x 01/04/2004 5/5  
19 Lê Hoàng Nhật Tân   12/10/2004 5/5  
20 Nguyễn Hồng Thiên Thanh x 07/05/2004 5/5  
21 Phạm Văn Thanh   09/052004 5/5  
22 Hoàng Phương Thảo x 30/08/2004 5/5  
23 Nguyễn Minh Thư x 18/09/2004 5/5  
24 Nguyễn Trần Hoàng Tiên x 17/03/2004 5/5  
25 Nguyễn Đoàn Bích Trâm x 10/02/2004 5/5  
26 Nguyễn Hoàng Trọng   04/02/2004 5/5  
27 Nguyễn Đức Trung   27/11/2004 5/5  
28 Huỳnh Lâm Thanh Tuấn   10/09/2004 5/5  
29 Nguyễn Hoàng Tú Vẫn x 08/03/2004 5/5  
30 Nguyễn Thanh Vũ   24/06/2004 5/5  
31 Trần Huỳnh Gia Vy x 28/10/2004 5/5  
32N Nguyễn Thanh Xuân x 03/08/2004 5/5  

Nguồn tin: Mai(TTDL)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây