Danh Sách Học Sinh Khối 4 Năm Học 2014-2015

Thứ hai - 17/11/2014 08:41

Danh Sách Học Sinh Khối 4 Năm Học 2014-2015

Danh sách tất cả học sinh khối 4 năm học 2014-2015
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ
01 Nguyễn Thị An x 06/05/2005 4/1  
02 Phạm Thị Trường An x 28/03/2005 4/1  
03 Nguyễn Mạnh Dũng   20/11/2005 4/1  
04 Nguyễn Khánh Dương   10/07/2005 4/1  
05 Bùi Ninh Tiến Đạt   05/09/2005 4/1  
06 Nguyễn Hữu Đạt   28/03/2005 4/1  
07 Nguyễn Ngọc Thy Hằng x 15/10/2005 4/1  
08 Trần Quang Huy   14/02/2005 4/1  
09 Lương Nguyễn Nhật Hương x 17/12/2005 4/1  
10 Nguyễn Minh Khánh   12/05/2005 4/1  
11 Nguyễn Trung Kiên   06/09/2005 4/1  
12 Cao Nguyễn Vân Lam x 03/01/2005 4/1  
13 Nguyễn Thị Bích Liên x 04/09/2005 4/1  
14 Trần Thành Lộc   05/11/2005 4/1  
15 Phạm Như Quỳnh Mai x 05/12/2005 4/1  
16 Nguyễn Hoàng Nam   19/12/2005 4/1  
17 Lê Thị Thanh Ngân x 03/06/2005 4/1  
18 Nguyễn Cẩn Ngữ   24/11/2005 4/1  
19 Lưu Thị Yến Nhi x 31/10/2005 4/1  
20 Trần Tuyết Nhi x 28/07/2005 4/1  
21 Nguyễn Huỳnh Thảo Như x 13/07/2005 4/1  
22 Nguyễn Vũ Nhật Phương x 16/04/2005 4/1  
23 Nguyễn Mạnh Minh Quân   19/06/2005 4/1  
24 Nguyễn Lê Như Thảo x 11/04/2005 4/1  
25 Nguyễn Thùy Ngọc Thảo x 12/08/2005 4/1  
26 Đặng Hồng Thuận   24/11/2005 4/1  
27 Trần Lý Minh Thuận   29/04/2005 4/1  
28 Đỗ Minh Thư x 27/03/2005 4/1  
29 Trần Thiện Thanh Tri   09/10/2005 4/1  
30 Điểu Đình Trí   19/10/2005 4/1  
31 Nguyễn Thị Tường Vy x 02/11/2005 4/1  
01 Lương Gia Bảo   24/03/2005 4/2  
02 Nguyễn Thị Ngọc Dung x 23/11/2005 4/2  
03 Huỳnh Tấn Dũng   10/04/2005 4/2  
04 Nguyễn Thành Đạt   23/10/2005 4/2  
05 Nguyễn Trường Giang   22/08/2005 4/2  
06 Nguyễn Minh Hiếu   09/04/2005 4/2  
07 Lê Đình Hùng   23/04/2005 4/2  
08 Phùng Thị Huyền x 14/062005 4/2  
09 Võ Duy Khang   27/10/2004 4/2  
10 Nguyễn Minh Khoa   11/06/2005 4/2  
11 Nguyễn Tấn Lộc   06/08/2005 4/2  
12 Mai Ngọc Phương Nghi x 15/02/2005 4/2  
13 Nguyễn Phương Nguyên x 25/06/2005 4/2  
14 Phạm Trinh Nguyên x 15/11/2005 4/2  
15 Lê Uyên Nhi x 17/09/2005 4/2  
16 Nguyễn Thị Yến Nhi x 10/07/2005 4/2  
17 Bùi Ngọc Tâm Như x 24/05/2005 4/2  
18 Đặng Hồng Phát   24/11/2005 4/2  
19 Nguyễn Thiên Mẫn Phúc x 22/06/2005 4/2  
20 Trần Minh Phương   29/06/2005 4/2  
21 Mạc Hạo Quân x 24/09/2005 4/2  
22 Nguyễn Hoàng Mai Thanh x 06/08/2005 4/2  
23 Nguyễn Đỗ Minh Thành   30/10/2005 4/2  
24 Võ Kiều Anh Thư x 09/08/2005 4/2  
25 Hồ  Đặng Kim Thy x 26/02/2005 4/2  
26 Hồ Thủy Tiên x 15/04/2005 4/2  
27 Nguyễn Huỳnh Công Toại   03/082005 4/2  
28 Nguyễn Châu Toàn   20/01/2005 4/2  
29 Nguyễn Đình Toàn   23/08/2005 4/2  
30 Đặng Nhật Trâm x 21/10/2005 4/2  
31 Bùi Hoàng Hạo Thiên   03/01/2005 4/2  
01 Phạm Tấn Cảnh   23/10/2005 4/3  
02 Hồ Trần Thanh Duy   20/10/2005 4/3  
03 Nguyễn Khắc Duy   06/04/2005 4/3  
04 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh x 27/02/2005 4/3  
05 Nguyễn Văn Hào   03/05/2005 4/3  
06 Trần Anh Hào   03/04/2005 4/3  
07 Trần Gia Hân x 20/11/2005 4/3  
08 Ngô Văn Hậu   10/06/2005 4/3  
09 Vũ Khánh Linh x 02/07/2005 4/3  
10 Trần Thành Long   14/07/2005 4/3  
11 Trương Hoàng Minh   25/05/2005 4/3  
12 Phạm Thanh Nhả   15/052003 4/3  
13 Nguyễn Như Phương Nhi x 09/08/2005 4/3  
14 Trần Nhất Phong   22/03/2005 4/3  
15 Phan Đỗ Ngọc Phương x 16/09/2005 4/3  
16 Nguyễn Minh Quân   22/04/2005 4/3  
17 Nguyễn Thơm Sen x 16/08/2005 4/3  
18 Trần Thanh Tâm   113/07/2005 4/3  
19 Vũ Văn Thắng   25/10/2005 4/3  
20 Hồ Văn Thịnh   22/08/2005 4/3  
21 Trần Hải Tính   04/02/2005 4/3  
22 Quách Thảo Tranng x 03/12/2005 4/3  
23 Võ Thị Ngọc Trâm x 27/08/2005 4/3  
24 Lê Quang Trường   27/12/2005 4/3  
25 Lại Ánh Tuyết x 10/03/2005 4/3  
26 Tạ Thị Diệu Tuyết x 12/05/2005 4/3  
27 Nguyễn Hoàng Vinh   07/10/2005 4/3  
28 Nguyễn Phạm Ánh Vy x 09/10/2005 4/3  
01 Huỳnh Vương Tuấn An   30/08/2005 4/4  
02 Đỗ Nguyễn Nam Anh   06/07/2005 4/4  
03 Nguyễn Vân Kỳ Anh x 29/05/2005 4/4  
04 Phạm Yến Chi x 27/05/2005 4/4  
05 Nguyễn Khánh Đăng   28/06/2005 4/4  
06 Nguyễn Nguyên Giáp   27/09/2005 4/4  
07 Nguyễn Đức Hải   04/09/2005 4/4  
08 Lê Thị Thu Hằng x 17/04/2005 4/4  
09 Trần Gia Hân x 02/04/2005 4/4  
10 Nguyễn Thị Thu Hiền x 22/02/2005 4/4  
11 Đoàn Văn Hiệp   11/09/2004 4/4  
12 Trần Võ Minh Hiếu   25/10/2005 4/4  
13 Nguyễn Thu Huyền x 03/10/2005 4/4  
14 Bùi Thu Hương x 13/06/2005 4/4  
15 Nguyễn Gia Khang   13/07/2005 4/4  
16 Nguyễn Huy Lực   11/11/2005 4/4  
17 Phạm Đức Minh   14/08/2005 4/4  
18 Nguyễn Đỗ Mỹ Ngân x 05/06/2005 4/4  
19 Nguyễn Kim Ngân x 24/10/2005 4/4  
20 Nguyễn Sĩ Phúc   14/12/2005 4/4  
21 Nguyễn Hồng Phụng x 25/08/2005 4/4  
22 Điều Hoài Sang   27/09/2005 4/4  
23 Hướng Kiều Tam   24/06/2005 4/4  
24 Phạm Phú Thành   17/072005 4/4  
25 Huỳnh Gia Tịnh x 16/03/2004 4/4  
26 Nguyễn Đặng Hồng Thắm x 25/05/2005 4/4  
27 Bùi Thị Tuyết Trinh x 22/01/2005 4/4  
28 Đặng Tú Trinh x 17/04/2004 4/4  
29 Nguyễn Hạ Phương Uyên x 26/05/2005 4/4  
30 Nguyễn Trúc Giang x 06/04/2005 4/4  
01 Huỳnh Hùng Anh   12/03/2005 4/5  
02 Khương Duy Anh   20/06/2005 4/5  
03 Tống Quốc Cường   14/04/2005 4/5  
04 Lê Hoàng Bảo Di   04/02/2005 4/5  
05 Phạm Ngọc Thùy Dương x 07/06/2005 4/5  
06 Mai Hồng Đào x 25/11/2005 4/5  
07 Mai Hồng Hà x 12/07/2005 4/5  
08 Ngô Nguyễn Đức Mạnh   07/07/2005 4/5  
09 Lê Thị Ngọc Mi x 19/04/2005 4/5  
10 Nguyễn Thị Phương Ngân x 13/04/2005 4/5  
11 Nguyễn Hồng Ngọc x 01/03/2005 4/5  
12 Nguyễn Thành Nhân   03/02/2005 4/5  
13 Nguyễn Thiện Nhân   30/06/2005 4/5  
14 Bùi Yến Nhi x 06/07/2005 4/5  
15 Nguyễn Hoàng Diễm Nhi x 11/06/2005 4/5  
16 Nguyễn Minh Nhựt   20/08/2005 4/5  
17 Tiền Lê Thanh Phúc   06/11/2005 4/5  
18 Nguyễn Minh Phương   17/11/2005 4/5  
19 Nguyễn Thành Tài   01/10/2005 4/5  
20 Phú Thị Ngọc Thắm x 04/08/2005 4/5  
21 Huỳnh Đức Thắng   09/09/2005 4/5  
22 Đào Quang Thịnh   21/07/2005 4/5  
23 Nguyễn Anh Thư x 10/01/2005 4/5  
24 Nguyễn Thị Minh Thư x 17/07/2005 4/5  
25 Trần Vũ Hoài Thương   09/07/2005 4/5  
26 Trần Trung Tín   16/01/2005 4/5  
27 Nguyễn Đức Toàn   01/10/2005 4/5  
28 Võ Thị Ngọc Trâm x 13/08/2005 4/5  
29 Dương Tấn Vinh   31/07/2005 4/5  
30 Nguyễn Thị Trúc Vy x 03/06/2005 4/5  
31 Nguyễn Thị Trường Vy x 03/06/2005 4/5  

Nguồn tin: Mai (TTDL)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây