Danh Sách Học Sinh Khối 3 Năm Học 2014-2015

Thứ sáu - 14/11/2014 15:49

Danh Sách Học Sinh Khối 3 Năm Học 2014-2015

Danh sách tất cả học sinh khối 3 năm học 2014-2015

STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ
01 Phạm Kỳ Anh x 07/04/2006 3/1  
02 Trần Tuấn Cường   24/08/2006 3/1  
03 Lê Thị Mai Chi x 31/05/2005 3/1  
04 Phan Hoàng Đăng   05/05/2006 3/1  
05 Phạm Văn Đoàn   15/06/2006 3/1  
06 Nguyễn Thanh Hậu   09/01/2006 3/1  
07 Vũ Trung Hiếu   15/06/2006 3/1  
08 Đoàn Gia Huy   05/04/2006 3/1  
09 Nguyễn Nhân Khoa   20/02/2006 3/1  
10 Phạm Phú Lộc   02/03/2006 3/1  
11 Võ Huỳnh Luật   03/03/2006 3/1  
12 Vũ Phạm Tuyết Mai x 15/01/2006 3/1  
13 Diệp Thị Mai x 13/06/2006 3/1  
14 Phạm Thị Diễm My x 27/05/2006 3/1  
15 Nguyễn Điền Nam   24/07/2006 3/1  
16 Phan Thanh Ngân x 29/12/2006 3/1  
17 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi x 16/12/2006 3/1  
18 Châu Yến Nhi x 13/06/2006 3/1  
19 Nguyễn Lê Yến Nhi x 09/10/2006 3/1  
20 Đỗ Huỳnh Phát   09/01/2006 3/1  
21 Trần Mạnh Phát   13/12/2006 3/1  
22 Nguyễn Thanh Phong   21/01/2006 3/1  
23 Trương Thanh Phú   28/11/2006 3/1  
24 Hồ Thanh Phúc   11/10/2006 3/1  
25 Nguyễn Thị Nam Phương  x 12/04/2006 3/1  
26 Nguyễn Hoàng Minh Quân   08/08/2006 3/1  
27 Nguyễn Thị Kiều Tiên x 02/04/2006 3/1  
28 Nguyễn Thị Cẩm Tú x 17/16/2006 3/1  
29 Lê Anh Tuấn   19/11/2006 3/1  
30 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 13/12/2006 3/1  
31 Nguyễn Ngọc Kim Thư x 03/10/2006 3/1  
32 Nguyễn Ngọc Trường Vy x 15/06/2006 3/1  
01 Đào Trần Mai Anh x 17/03/2006 3/2  
02 Nguyễn Trịnh Hồng Anh x 01/06/2006 3/2  
03 Vũ Thùy Dung x 10/12/2006 3/2  
04 Vũ Hoàng Dũng   02/04/2006 3/2  
05 Trần Mạnh Duy ` 01/01/2006 3/2  
06 Tống Thái Dương   13/10/2006 3/2  
07 Trần Quốc Đạt   05/10/2006 3/2  
08 Dương Nhật Song Đoan x 30/09/2006 3/2  
09 Liêu Kim Khang   07/02/2006 3/2  
10 Trần Đình Khôi   10/08/2006 3/2  
11 Nguyễn Hoài Nam   23/11/2006 3/2  
12 Huỳnh Thị Gia Nghi x 16/03/2006 3/2  
13 Lê Thanh Bảo Nguyên   14/08/2004 3/2  
14 Phạm Cao Nguyên   18/06/2006 3/2  
15 Lê Trà Ý Nhi x 15/11/2006 3/2  
16 Trần Tấn Phát   21/04/2006 3/2  
17 Hồ Minh Nguyễn Phúc   31/10/2006 3/2  
18 Trần Gia Phước   27/10/2006 3/2  
19 Phan Tạ Bảo Tâm x 19/02/2006 3/2  
20 Trần Thành Thái   16/10/2006 3/2  
21 Phan Tạ Bảo Thiện x 19/02/2006 3/2  
22 Trần Quang Thiện   16/11/2006 3/2  
23 Nguyễn Ngọc Mai Thy x 14/12/2006 3/2  
24 Phạm Đỗ Thủy Tiên x 28/10/2006 3/2  
25 Lê Thị Bích Trâm x 28/08/2006 3/2  
26 Phan Ngọc Bảo Trâm x 11/10/2006 3/2  
27 Đỗ Việt Tuấn   22/10/2006 3/2  
28 Nguyễn Thanh Tuyền x 28/11/2006 3/2  
29 Trương Thị Thảo Vân x 20/09/2006 3/2  
30 Nguyễn Huy Vinh   08/06/2006 3/2  
31 Nguyễn Thị Kim Xuyến x 07/01/2006 3/2  
32 Võ Thị Như Ý x 17/12/2006 3/2  
01 Lữ Công Bình   06/01/2006 3/3  
02 Lâm Cao Quốc Cường   22/06/2005 3/3  
03 Đinh Quốc Duy   01/07/2006 3/3  
04 Nguyễn Quốc Duy   01/11/2006 3/3  
05 Tạ Thị Hồng Hạnh x 30/09/2006 3/3  
06 Tôn Thế Hào   13/12/2006 3/3  
07 Nguyễn Công Hậu   01/03/2005 3/3  
08 Ngô Thị Ngọc Huyền x 20/06/2006 3/3  
09 Nguyễn Đức Hưng   23/09/2006 3/3  
10 Nguyễn Thị Tú Hương x 02/06/2006 3/3  
11 Phạm Hoàng Ký   25/09/2006 3/3  
12 Huỳnh Thanh Lam x 21/06/2006 3/3  
13 Nguyễn Thị Thùy Linh x 08/09/2006 3/3  
14 Nguyễn Lê Minh   07/09/2006 3/3  
15 Võ Thái Minh Nghi x 09/07/2006 3/3  
16 Mai Hữu Nghĩa   31/10/2006 3/3  
17 Nguyễn Minh Nhã   09/01/2006 3/3  
18 Trương Thị Thanh Nhã x 06/11/2006 3/3  
19 Nguyễn Lâm Bảo Như x 20/05/2006 3/3  
20 Nguyễn Thị Quỳnh Như x 24/08/2006 3/3  
21 Ngô Thị Tuyết Như x 25/05/2006 3/3  
22 Nguyễn Đoàn Duy Phương   24/10/2006 3/3  
23 Ngô Minh Tân   02/07/2006 3/3  
24 Đặng Công Toàn   14/09/2006 3/3  
25 Đặng Minh Thuận   20/02/2006 3/3  
26 Nguyễn Hoàng Anh Thư x 22/12/2006 3/3  
27 Lã Diệu Thương x 16/10/2006 3/3  
28 Vũ Nguyễn Tường Vy x 13/10/2006 3/3  
01 Nguyễn Ngọc Như Bình x 30/06/2006 3/4  
02 Lê Hoàng Diệu x 26/07/2006 3/4  
03 Trương Tấn Duy   30/10/2006 3/4  
04 Phan Minh Đạt   18/12/2006 3/4  
05 Nguyễn Gia Hân x 26/06/2006 3/4  
06 Phạm Văn Hiếu   04/12/2006 3/4  
07 Nguyễn Mạnh Hùng   22/10/2006 3/4  
08 Dương Văn Huy   09/06/2006 3/4  
09 Mai Gia Linh x 09/03/2006 3/4  
10 Nguyễn Ngọc Ánh Linh x 13/03/2006 3/4  
11 Nguyễn Hoàng Đại Long   14/08/2006 3/4  
12 Trần Trung Lộc   06/08/2006 3/4  
13 Trần Thị Trúc My x 29/04/2006 3/4  
14 Nguyễn Trung Nghĩa   13/08/2006 3/4  
15 Huỳnh Nhựt Bảo Ngọc x 19/08/2006 3/4  
16 Nguyễn Thành Phát   13/03/2006 3/4  
17 Lê Hoàng Phúc   20/03/2006 3/4  
18 Nguyễn Ngọc Thảo Sương x 22/10/2005 3/4  
19 Nguyễn Minh Tài   03/08/2006 3/4  
20 Hà Gia Thịnh   20/06/2006 3/4  
21 Nguyễn Thanh Thu x 13/03/2006 3/4  
22 Nguyễn Hòa Thuận   21/06/2006 3/4  
23 Đỗ Quỳnh Anh Thư x 24/07/2006 3/4  
24 Nguyễn Ngọc Minh Thư x 26/12/2006 3/4  
25 Trần Minh Tiến   14/04/2006 3/4  
26 Trần Mai Ánh Tuyết x 14/04/2006 3/4  
01 Nguyễn Hoàng An   03/03/2006 3/5  
02 Phạm Duy Bình   20/09/2006 3/5  
03 Nguyễn Thanh Bình   08/08/2003 3/5  
04 Lý Thị Hồng Châu x 27/06/2006 3/5  
05 Nguyễn Thị Thu Hà x 23/10/2006 3/5  
06 Nguyễn Thị Tuyết Hằng x 26/12/2006 3/5  
07 Lê Thị Thúy Hân x 05/08/2006 3/5  
08 Nguyễn Quốc Gia Huy   13/10/2006 3/5  
09 Lê Nguyễn Mạnh Huỳnh   03/10/2004 3/5  
10 Võ Anh Kiệt   14/03/2006 3/5  
11 Đặng Tấn Kiệt   26/04/2006 3/5  
12 Nguyễn Thành Long   07/01/2006 3/5  
13 Phạm Vương Hoàng Long   13/12/2006 3/5  
14 Lê Ngọc Yến Nhi x 09/05/2006 3/5  
15 Nguyễn Huỳnh Sương Nhi x 21/11/2006 3/5  
16 Huỳnh Hữu Nhơn   02/02/2006 3/5  
17 Trần Minh Quang   22/07/2006 3/5  
18 Trần Trung Tài    26/012006 3/5  
19 Lê Hữu Tâm   12/04/2006 3/5  
20 Nguyễn Minh Thái    30/01/2006 3/5  
21 Lê Chí Thanh    08/10/2005 3/5  
22 Phạm Ngọc Lan Thanh  x 20/01/2006 3/5  
23 Bồ Ngọc Mỹ Trâm x 28/092006 3/5  
24 Đặng Hoàng Anh Trí   23/092006 3/5  
25 Nguyễn Thị Thanh Tú x 06/08/2006 3/5  
26 Nguyễn Thanh Thúy Vy x 17/03/2006 3/5  
27 Nguyễn Như Ý x 20/02/2006 3/5  

Nguồn tin: Mai(TTDL)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây