Danh Sách Học Sinh Khối 2 Năm Học 2014-2015

Thứ sáu - 14/11/2014 09:34

nam hoc 2014 2015 bac tieu hoc se khong co danh hieu hs gioi hs tien tien14067823951 htaz

nam hoc 2014 2015 bac tieu hoc se khong co danh hieu hs gioi hs tien tien14067823951 htaz
Danh sách tất cả học sinh khối 2 năm học 2014-2015
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH LỚP GHI CHÚ
01 Phạm Hải Anh   26/09/2007 2/1  
02 Nguyễn Việt Anh   16/07/2007 2/1  
03 Nguyễn Xuân Bình   19/09/2007 2/1  
04 Trần Mỹ Duyên x 23/11/2007 2/1  
05 Lê Hoàng Hải   07/03/2007 2/1  
06 Nguyễn Nhân Hậu   30/11/2007 2/1  
07 Nguyễn Lê Duy Khang   07/08/2007 2/1  
08 Nguyễn Duy Khoa   4/11/2007 2/1  
09 Bùi Đăng Khoa   04/11/2007 2/1  
10 Vương Hồ Minh Lộc   11/10/2007 2/1  
11 Lê Tấn Lộc   31/12/2007 2/1  
12 Phạm Cảnh Minh   19/12/2007 2/1  
13 Lê Nguyễn Quang Minh   23/05/2007 2/1  
14 Phạm Thiên Mỹ x 05/08/2007 2/1  
15 Chung Kính Nhân   30/06/2005 2/1  
16 Trần Quỳnh Như x 23/11/2007 2/1  
17 Nguyễn Hưng Phát   12/02/2007 2/1  
18 Nguyễn Đại Phong   19/12/2007 2/1  
19 Nguyễn Cao Phú   27/02/2007 2/1  
20 Huỳnh Nguyễn Nam Phương x 09/04/2007 2/1  
21 Nguyễn Thành Chí Tâm   09/09/2007 2/1  
22 Nguyễn Hoàng Thanh   18/10/2007 2/1  
23 Lê Thành Thất   06/06/2006 2/1  
24 Bùi Hoàng Thịnh   09/04/2007 2/1  
25 Võ Nguyễn Phương Thùy x 27/07/2007 2/1  
26 Nguyễn Huỳnh Anh Thư x 25/06/2007 2/1  
27 Nguyễn Minh Thư x 18/11/2007 2/1  
28 Nguyễn Kim Thy x 17/04/2007 2/1  
29 Trần Ngọc Quỳnh Trâm x 29/08/2007 2/1  
30 Nguyễn Minh Trí   10//11/2007 2/1  
31 Nguyễn Thị Thanh Trúc x 30/11/2007 2/1  
32 Trần Lê Anh Tuấn   20/09/2007 2/1  
33 Phan Thị Hải Yến x 08/09/2007 2/1  
34 Nguyễn Thị Hoàng Yến x 18/12/2007 2/1  
01 Bùi Phúc An   20/09/2007 2/2  
02 Trần Hùng Anh   23/01/2007 2/2  
03 Võ Quyền Anh x 27/12/2007 2/2  
04 Võ Ngọc Tú Anh x 28/08/2007 2/2  
05 Nguyễn Trần Anh Bảo   29/09/2007 2/2  
06 Nguyễn Chi Bảo   29/05/2007 2/2  
07 Ngô Đình Minh Châu   12/03/2007 2/2  
08 Nguyễn Anh Duy   17/04/2007 2/2  
09 Lư Mỹ Duyên x 27/09/2007 2/2  
10 Trần Huy Hải   10/05/2007 2/2  
11 Hồ Lê Bảo Hân x 06/11/2007 2/2  
12 Ong Gia Hân x 23/10/2007 2//2  
13 Huỳnh Ngọc Hân x 06/11/2007 2/2  
14 Hoàng MInh Huyền x 14/11/2007 2/2  
15 Lê Huỳnh Hương x 02/10/2007 2/2  
16 Trần Hạo Nam   17/03/2007 2/2  
17 Nguyễn Thị Kim Ngân x 09/09/2007 2/2  
18 Mai Trúc Ngân x 11/11/2007 2/2  
19 Nguyễn Thị Thanh Ngọc  x 08/03/2007 2/2  
20 Lê Mỹ Nhã x 23/10/2007 2/2  
21 Phạm Minh Nhật   16/12/2007 2/2  
22 Mai Nguyễn Quỳnh Như x 27/09/2007 2/2  
23 Lê Đại Phú   15/12/2007 2/2  
24 Nguyễn Ngọc Thúy Quyên x 25/12/2007 2/2  
25 Hồ Như Quỳnh x 25/04/2007 2/2  
26 Nguyễn Tấn Tài   16/09/2007 2/2  
27 Nguyễn Đoàn Thanh Tân   11/07/2007 2/2  
28 Trần Thị Thủy Tiên x 21/06/2007 2/2  
29 Sỹ Nhật Tường   06/01/2007 2/2  
30 Lê Ngọc Minh Thanh   14/06/2007 2/2  
31 Nguyễn Minh Thuận   04/10/2007 2/2  
32 Đỗ Thị Thúy x 27/02/2007 2/2  
33 Phan Thị Hoài Trâm x 07/11/2007 2/2  
34 Mai Ngọc Phương Trâm x 17/07/2007 2/2  
35 Phạm Bùi Như Ý x 11/09/2007 2/2  
01 Nguyễn Thị Lan Anh x 01/01/2007 2/3  
02 Lê Thị Trâm Anh x 01/12/2007 2/3  
03 Hồ Ngọc Gia Bảo   04/07/2007 2/3  
04 Nguyễn Gia Bảo   29/112007 2/3  
05 Trương Thái Bình   23/01/2007 2/3  
06 Nguyễn Huỳnh Tuấn Duy   17/11/2007 2/3  
07 Nguyễn Ngọc Bảo Hân x 22/07/2007 2/3  
08 Trần Nguyễn Phương Hiền x 29/06/2007 2/3  
09 Võ Duy Hoàng   25/01/2007 2/3  
10 Trần Đăng Khoa   01/01/2007 2/3  
11 Nguyễn Tuấn Kiệt   21/10/2007 2/3  
12 Hoàng Gia Kỳ   16/12/2007 2/3  
13 Đỗ Thành Long   28/08/2007 2/3  
14 Nguyễn Tấn Lộc   05/09/2007 2/3  
15 Trần Khánh Ly x 16/04/2007 2/3  
16 Phạm Duy Mạnh   04/11/2007 2/3  
17 Trần Lê Minh   21/05/2007 2/3  
18 Lý Kiều My x 13/11/2007 2/3  
19 Lý Nhã My x 12/11/2007 2/3  
20 Nguyễn Thanh Ngọc x 20/03/2007 2/3  
21 Trần Nguyễn Khánh Như x 06/11/2007 2/3  
22 Mai Lê Thanh Phú   13/12/2007 2/3  
23 Nguyễn Ngọc Phụng x 09/03/2007 2/3  
24 Nguyễn Tấn Phước   20/12/2007 2/3  
25 Phạm Thị Xuân Phương x 20/11/2007 2/3  
26 Mai Ngô Minh Thư x 06/11/2007 2/3  
27 Nguyễn Huỳnh Trâm x 24/11/2007 2/3  
28 Khổng Ngọc Thùy Trâm x 14/10/2007 2/3  
29 Huỳnh Hồng Trúc  x 11/01/2007 2/3  
30 Nguyễn Lê Thái Tú   18/12/2007 2/3  
31 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền x 13/04/2007 2/3 `
32 Phạm Nguyễn Phương Uyên x 01/11/2007 2/3  
33 Vũ Hà Vy x 06/11/2007 2//3  
34 Châu Thanh Vy x 10/03/2007 2/3  
35 Quách Thảo Vy x 07/03/2007 2/3  
01 Mã Thị Huệ Anh x 13/09/2006 2/4  
02 Trần Quốc Anh   23/10/2006 2/4  
03 Trần Thị Mỹ Duyên x 24/09/2007 2/4  
04 Nguyễn Đức Dương   22/07/2007 2/4  
05 Trần Quốc Đạt   24/10/2006 2/4  
06 Võ Công Hậu   16/05/2007 2/4  
07 Tôn Thị Thu Hiền x 28/05/2007 2/4  
08 Trần Trọng Hiếu   18/11/2007 2/4  
09 Huỳnh Văn Hiếu   07/07/2005 2/4  
10 Phạm Tấn Hoàng   28/08/2007 2/4  
11 Nguyễn Ngô Gia Huy   16/10/2007 2/4  
12 Điều Thị Quỳnh Hương x 26/02/2007 2/4  
13 Trần Tuấn Kiệt   18/11/2007 2/4  
14 Lưu Nhật Nam   01/06/2006 2/4  
15 Nguyễn Thái Thu Ngân x 17/09/2007 2/4  
16 Cao Phạm Gia Nghi x 18/12/2007 2/4  
17 Huỳnh Huy Nghĩa   06/07/2007 2/4  
18 Lê Chánh Nhân   05/11/2007 2/4  
19 Trần Huỳnh Minh Nhựt   12/10/2007 2/4  
20 Lê Trọng Phát    16/09/2007 2/4  
21 Võ Nguyễn Ngọc Phương x 03/01/2007 2/4  
22 Tạ Vĩ Quang   01/10/2007 2/4  
23 Nguyễn Văn Thảo   22/09/2007 2/4  
24 Nguyễn Minh Thiện   15/11/2004 2/4  
25 Đặng Ngọc Thiên Phước Thọ   25/11/2007 2/4  
26 Đoàn Thị Mỹ Tình x 19/01/2007 2/4  
27 Phùng Thị Bích Trâm x 22/01/2007 2/4  
28 Huỳnh Nguyễn Ngọc Trinh x 10/11/2007 2/4  
29 Nguyễn Ngọc Hương Uyên x 03/02/2007 2/4  
30 Nguyễn Thị Thu Vân x 19/08/2007 2/4  
31 Phan Hoàng Việt   25/03/2007 2/4  
32 Nguyễn Hồ Thảo Vy x 02/11/2007 2/4  
33 Trần Thị Hoàng Yến x 23/09/2007 2/4  
01 Lê Hoàng Đạt   16/11/2007 2/5  
02 Nguyễn Kim Ngọc Giàu x 17/01/2007 2/5  
03 Huỳnh Anh Hào   29/12/2007 2/5  
04 Lâm Văn Minh Huy   09/03/2007 2/5  
05 Nguyễn Minh Huy   03/01/2007 2/5  
06 Huỳnh Thị Cẩm Hường x 12/12/2007 2/5  
07 Đỗ Hữu Khoa   30/12/2007 2/5  
08 Võ Trung Kiên   08/06/2007 2/5  
09 Châu Anh Kiệt   23/01/2007 2/5  
10 Huỳnh Tuấn Kiệt   31/01/2007 2/5  
11 Nguyễn Tuấn Kiệt   21/12/2007 2/5  
12 Vũ Hoàng Nhật Linh x 27/12/2007 2/5  
13 Phạm Ngọc Long   26/04/2007 2/5  
14 Nguyễn Duy Lợi   24/8/2007 2/5  
15 Phạm Ngọc Kiều My x 08/06/2007 2/5  
16 Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi x 13/02/2007 2/5  
17 Phạm Thị Tuyết Nhung x 01/09/2007 2/5  
18 Nguyễn Hoàng Minh Như x 04/03/2007 2/5  
19 Nguyễn Tâm Như x 25/10/2007 2/5  
20 Phạm Minh Nhựt   01/10/2007 2/5  
21 Phan Thị Trúc Phương x 13/11/2007 2/5  
22 Nguyễn Trí Tài   04/04/2007 2/5  
23 Võ Ngọc Minh Thơ x 23/12/2007 2/5  
24 Trần Thị Ngọc Thùy x 13/03/2007 2/5  
25 Lê Nguyễn Anh Thư x 27/04/2007 2/5  
26 Đinh Thị Minhn Thư x 05/01/2007 2/5  
27 Đặng Hồng Tiên x 27/04/2007 2/5  
28 Nguyễn Thị Thùy Trang x 25/7/2007 2/5  
29 Nguyễn Phạm Thiên Trang x 13/05/2007 2/5  
30 Nguyễn Hoài Tuấn   09/05/2007 2/5  
31 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền x 09/10/2007 2/5  
32 Triệu Thị Thanh Tuyền x 02/06/2007 2/5  
33 Trần Ngọc Tường Vy x 17/10/2007 2/5  
01 Thân Trọng Tuấn Anh   29/04/2007 2/6  
02 Lê Quốc Bảo   09/06/2007 2/6  
03 Trần Nguyễn Trọng Bình   22/9/2007 2/6  
04 Nguyễn Hoàng Thu Diệu x 19/04/2007 2/6  
05 Lê Minh Duyên x 16/01/2007 2/6  
06 Nguyễn Thị Thu Hà x 21/03/2007 2/6  
07 Đỗ Lê Phương Hằng x 20/02/2007 2/6  
08 Nguyễn Phước Hậu   09/04/2005 2/6  
09 Nguyễn Minh Hiếu   28/11/2007 2/6  
10 Lê Thái Tấn Huy   16/08/2007 2/6  
11 Hồ Thị Kim Huyền x 29/07/2007 2/6  
12 Ngô Thị Thu Kim x 01/09/2007 2/6  
13 Nguyễn Thị Ngọc Linh x 08/05/2007 2/6  
14 Nguuyễn Thành Lộc    04/01/2007 2/6  
15 Huỳnh Văn Lộc   26/08/2006 2/6  
16 Nguyễn Gia Lượng   25/05/2007 2/6  
17 Nguyễn Thị Mai x 03/12/2007 2/6  
18 Lê Đào Nhật Minh   30/01/2007 2/6  
19 Lê Quang Minh   06/08/2007 2/6  
20 Ngô Thị Thu Ngân x 01/09/2007 2/6  
21 Trần Ngọc Nhi x 18/10/2007 2/6  
22 Trần Đại Phát   29/03/2007 2/6  
23 Nguyễn Thanh Phước   05/03/2007 2/6  
24 Nguyễn Đức Quý   22/11/2007 2/6  
25 Lê Trúc Quyên x 31/10/2007 2/6  
26 Nguyễn Đức Quyền   22/11/2007 2/6  
27 Trịnh Thiên Tài   18/11/2007 2/6  
28 Lê Thanh Thảo x 09/06/2007 2/6  
29 Nguyễn Võ Phương Thảo x 22/02/2006 2/6  
30 Nguyễn Hậu Thiên   15/08/2007 2/6  
31 Lê Thanh Thy x 09/06/2007 2/6  
32 Nguyễn Huỳnh Quốc Trung   20/11/2007 2/6  
33 Dương Nguuyễn Thảo Vy x 02/09/2007 2/6  

Nguồn tin: Mai(TTDL)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây