Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay135
  • Tháng hiện tại3,649
  • Tổng lượt truy cập193,286

Danh Sách Học Sinh Khối 1 Năm Học 2014-2015

Thứ hai - 02/11/2015 15:20
Danh sách tất cả học sinh Khối 2 Năm Học 2015-2016
STT HỌ VÀ TÊN NỮ NGÀY SINH LỚP GHI GHÚ
1 Trần Khả Ái x 18/12/2008 1/1  
2 Thái Bình An   01/04/2008 1/1  
3 Trần Linh Minh An x 11/9/2008  1/1  
4 Nguyễn Ngọc Bảo   19/9/2008 1/1  
5 Nguyễn Bảo Châu x 03/06/2008 1/1  
6 Lê Huỳnh Hoàng Duy   4/12/2008 1/1  
7 Trần Nhật Duy   22/02/2008 1/1  
8 Đỗ Thành Đạt   19/8/2008 1/1  
9 Trần Xuân Đạt   09/05/2008 1/1  
10 Huỳnh Phi Hải   28/12/2007 1/1  
11 Nguyễn Lê Gia Hân x 25/11/2008 1/1  
12 Trần Minh Hoàng   31/05/2008 1/1  
13 Đặng Quốc Tú Huy   13/04/2008 1/1  
14 Trương Nguyễn Chơn Hưng   13/08/2008 1/1  
15 Phạm Gia Khiêm   11/05/2008 1/1  
16 Nguyễn Hoàng Thiên Kim x 08/10/2008 1/1  
17 Huỳnh Nhật Lâm   24/05/2008 1/1  
18 Võ Hoàng Long   20/04/2008 1/1  
19 Nguyễn Thành Luân   30/11/2008 1/1  
20 Lê Hoàng Nam   06/07/2008 1/1  
21 Nguyễn Hữu Nghĩa   16/04/2008 1/1  
22 Nguyễn Khánh Ngọc x 01/06/2008 1/1  
23 Nguyễn Minh Phúc Nguyên   10/10/2008 1/1  
24 Ngô Thị Quỳnh Như x 24/05/2008 1/1  
25 Nguyễn Ngọc Tâm Như x 19/12/2008 1/1  
26 Lê Hòa Phát   04/03/2008 1/1  
27 Dương Tấn Phong   24/10/2008 1/1  
28 Nguyễn Thanh Phước   06/12/2008 1/1  
29 Trần Hoàng Thái   12/08/2008 1/1  
30 Nguyễn Phương Thảo x 12/01/2008 1/1  
31 Bùi Hữu Thế   14/03/2008 1/1  
32 Trần Thị Anh Thư x 19/07/2008 1/1  
33 Nguyễn Bảo Nhất Thương x 23/02/2008 1/1  
34 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm x 05/06/2008 1/1  
35 Nguyễn Thành Trung   07/09/2008 1/1  
36 Đỗ Huỳnh Anh Tuấn   14/07/2008 1/1  
37 Dương Bích Vân x 21/10/2007 1/1  
38 Nguyễn Ngọc Phương Vy x 27/06/2008 11  
39 Thạch Tường Vy x 26/05/2008 11  
01 Đào Mai Hà Anh x 16/12/2008 12  
02 Lê Nguyễn Nhật Ánh x 27/11/2008 12  
03 Nguyễn Gia Bảo   30/12/2006 12  
04 Trần Tấn Bảo   04/05/2007 12  
05 Đoàn Vũ Xuân Bắc   14/08/2008 12  
06 Hoàng Hải Bình   25/11/2008 12  
07 Trần Doãn Anh Dũng   22/03/2008 12  
08 Nguyễn Nhật Duy   16/05/2008 12  
09 Ngô Thiện Đạo   25/8/2008 12  
10 Cồ Anh Đức   19/11/2008 12  
11 Lê Thị Hằng x 29/04/2008 12  
12 Trần Thanh Hoàng   26/02/2008 12  
13 Phan Thanh Hồng x 31/10/2008 12  
14 Nguyễn Hữu Khang   15/11/2008 12  
15 Đinh Nguyễn Quang Khánh   05/04/2008 12  
16 Cao Trí Kiên   28/04/2008 12  
17 Đỗ Minh Lâm   19/10/2008 12  
18 Phạm Đặng Tuyết Linh x 10/08/2008 2/2  
19 Phạm Thị Kiều My x 15/04/2008 2/2  
20 Nguyễn Hoàng Nam   05/12/2008 2/2  
21 Huỳnh Khả Nhi x 16/10/2008 1/2  
22 Huỳnh Thị Gia Như x 10/11/2008 1/2  
23 Bùi Trí Phong   23/12/2008 1/2  
24 Hà Thị Hồng Phúc x 03/02/2008 1/2  
25 Trần Trịnh Vĩnh Phúc   02/04/2008 1/2  
26 Nguyễn Hà Phương x 11/04/2008 12  
27 Trần Hùynh Kim Phượng x 31/01/2008 12  
28 Nguyễn Công Quyết   12/12/2008 1/2  
29 Nguyễn Tất Thành   01/11/2008 1/2  
30 Lê Thị Hồng Thắm x 09/09/2008 1/2  
31 Trần Gia Thịnh   15/11/2008 1/2  
32 Phan Quốc Thuận   14/11/2008 1/2  
33 Phan Ngọc Anh Thư x 11/5/2008 1/2  
34 Nguyễn Thanh Trúc x 31/12/2008 1/2  
35 Lê Thanh Tú   19/10/2008 1/2  
36 Dương Quỳnh Vy x 10/02/2008 1/2  
37 Lê Khánh Vy x 22/4/2008 1/2  
01 Nguyễn Thanh Bách   03/02/2008 1/3  
02 Lý Hoàng Duy   26/04/2008 1/3  
03 Đỗ Võ Khánh Duy   19/07/2008 1/3  
04 Trần Hải Dương   08/06/2008 1/3  
05 Lê Quốc Đạt   08/01/2008 1/3  
06 Võ Ngọc Quỳnh Giao x 16/06/2008 1/3  
07 Nguyễn Gia Hân x 08/01/2008 1/3  
08 Võ Thùy Phúc Hậu x 07/11/2008 1/3  
09 Nguyễn Phước Hậu   23/11/2008 1/3  
10 Lê Thanh Hiếu   25/08/2008 1/3  
11 Đào Ngọc Song Hương x 06/12/2008 1/3  
12 Phạm Đăng Khoa   31/05/2008 1/3  
13 Quách Đăng Khoa   12/01/2008 1/3  
14 Nguyễn Gia Kiệt   31/12/2008 1/3  
15 Dương Trang Hoàng Lân   16/04/2008 1/3  
16 Nguyễn Công Lực   12/11/2008 1/3  
17 Nguyễn Bảo Nam   15/10/2008 1/3  
18 Nguyễn Hoài Nam   19/12/2007 1/3  
19 Võ Trần Khánh Ngọc x 21/11/2008 1/3  
20 Lâm Ngọc Bảo Nhi x 02/03/2008 1/3  
21 Phạm Ngọc Quỳnh Như x 16/01/2008 1/3  
22 Lê Minh Nhựt   31/08/2008 1/3  
23 Trần Ngọc Niên   14/08/2008 1/3  
24 Trần Thanh Phúc   05/04/2008 1/3  
25 Nguyễn Thị Kim Phượng x 02/05/2008 1/3  
26 Phan Phạm Minh Tâm   9/10/2008 1/3  
27 Lê Thanh Thảo x 25/03/2008 1/3  
28 Đoàn Lê Chiến Thắng   14/08/2008 1/3  
29 Lê Nhã Thy x 23/04/2008 1/3  
30 Trần Nhật Thi   05/12/2008 1/3  
31 Lê Đức Thịnh   20/11/2008 1/3  
32 Nguyễn Mai Thuyên x 30/05/2008 13  
33 Hà Lê Kim Thư x 25/08/2008 1/3  
34 Nguyễn Thành Tính   15/12/2008 1/3  
35 Phan Trần Thảo Trân x 20/11/2008 1/3  
36 Trần Nhật Trí   10/03/2008 1/3  
37 Huỳnh Nguyễn Gia Trường x 07/02/2008 13  
38 Nguyễn Thanh Tú x 28/07/2008 1/3  
39 Thái Quang Vinh   26/01/2008 1/3  
01 Trần Hữu An   02/04/2008 1/4  
02 Phạm Xuân An   26/09/2008 2/4  
03 Mai Ngọc Trâm Anh x 22/02/2008 2/4  
04 Huỳnh Gia Bảo   05/03/2008 2/4  
05 Trần Nguyên Bảo   13/110/2008 2/4  
06 Phạm Duy Bằng   09/02/2008 2/4  
07 Nguyễn Thị Mỹ Châu x 10/08/2008 2/4  
08 Nguyễn Thị Ngọc Hà x 08/05/2008 2/4  
09 Nguyễn Phạm Thu Hà x 19/05/2008 2/4  
10 Nguyễn Lê Kim Hằng   07/01/2008 2/4  
11 Nguyễn Nhật Hoàng   19/06/2008 2/4  
12 Lê Minh Huy   11/10/2008 2/4  
13 Nguyễn  Minh Khôi   25/11/2008 2/4  
14 Nguyễn Châu Kiệt   18/10/2008 2/4  
15 Trần Phạm Mỹ Kim x 04/02/2008 2/4  
16 Nguyễn Trúc Lam x 28/10/2008 2/4  
17 Phan Nguyễn Khánh Linh x 08/08/2008 2/4  
18 Nguyễn Thị Thùy Linh x 03/02/2008 1/4  
19 Hà Nhật Minh   01/04/2008 1/4  
20 Nguyễn Trọng Hoàng Nam   24/07/2008 1/4  
21 Đoàn Nguyễn Bảo Ngân x 06/07/2008 1/4  
22 Trần Hồ Yến Nhi x 22/06/2008 1/4  
23 Nguyễn Phương Quang   01/07/2008 1/4  
24 Nguyễn Thị Như Quỳnh x 15/03/2008 1/4  
25 Huỳnh Tấn Tài   23/09/2008 1/4  
26 Nguyễn Tấn Tài   11/06/2008 1/4  
27 Lê Thanh Thúy x 30/04/2008 1/4  
28 Trần Thị Thu Thủy x 02/04/2008 1/4  
29 Nguyễn Ngọc Anh Thư x 15/11/2008 1/4  
30 Ngô Minh Tiến   28/05/2008 1/4  
31 Phạm Bảo Trâm   10/04/2008 1/4  
32 Nguyễn Võ Bích Trâm x 06/07/2008 1/4  
33 Tôn Nữ Phương Trinh x 14/07/2008 1/4  
34 Nguyễn Đức Trọng   11/10/2008 1/4  
35 Tạ Thị Hồng Phúc x 05/08/2008 1/4  
36 Lê Phúc Vinh   08/01/2008 1/4  
37 Vương Bảo Vy x 23/10/2008 1/4  
38 Nguyễn Thị Tú Vy x 23/08/2008 1/4  
39 Nguyễn Hồ Hồng Yến x 19/12/2008 1/4  
01 Lê Nguyễn Khánh An   05/05/2008 1/4  
02 Lê Gia Bảo   08/01/2008 1/4  
03 Trịnh Thị Mỹ Dung x 17/01/2008 1/4  
04 Tăng Trương Thành Đạt   13/04/2008 1/4  
05 Nguyễn Lê Bảo Hân x 02/02/2008 1/4  
06 Lê Hoàng Phương Hiếu   24/02/2008 1/4  
07 Nguyễn Huy Hoàng   07/12/2008 1/4  
08 Võ Anh Huy   26/03/2008 1/4  
09 Ngô Gia Huy   29/06/2008 1/4  
10 Nguyễn Ngọc Hương x 22/09/2008 1/4  
11 Nguyễn Phúc Khải   11/02/2008 1/4  
12 Nguyễn Ngọc Thiên Kim x 08/08/2008 1/4  
13 Trần Nhật Lâm   24/04/2008 1/4  
14 Nguyễn Tiến Lê   07/09/2008 1/4  
15 Nguyễn Quốc Lợi   09/10/2008 1/4  
16 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai x 14/06/2007 1/4  
17 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc x 02/06/2008 1/4  
18 Nguyễn Võ Khôi Nguyên   05/05/2008 1/4  
19 Lê Thị Yến Nhi x 05/05/2008 1/4  
20 Võ Việt Phát    15/04/2008 1/4  
21 Nguyễn Hoàng Phúc   24/07/2008 1/4  
22 Lê Ngọc Như Phúc x 18/05/2008 1/4  
23 Trần Ngọc Khánh Phương x 23/08/2008 1/4  
24 Chau Minh Sang   17/01/2008 1/4  
25 Hoàng Bá Sơn    14/10/2007 1/4  
26 Phạm Minh Tài   14/02/2008 1/4  
27 Nguyễn Ngọc Thảo x 13/12/2008 1/4  
28 Đoàn Kim Thuận   14/02/2008 1/4  
29 Võ Hồng Anh Thư  x 16/10/2008 1/4  
30 Trần Đình Bảo Thy x 13/04/2008 1/4  
31 Vũ Thị Mỹ Tiên x 16/10/2008 1/4  
32 Châu Ngọc Thùy Trang x 29/03/2008 1/4  
33 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết x 07/03/2008 1/4  
34 Võ Huỳnh Trúc Vy  x 09/06/2008 1/4  
35 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 23/07/2008 1/4  
01 Lê Nguyễn Khánh An    05/05/2008 1/5  
02 Lê Gia Bảo   08/01/2008 1/5  
03 Trịnh Thị Mỹ Dung x 17/01/2008 1/5  
04 Tăng Trương Thành Đạt   13/04/2008 1/5  
05 Nguyễn Lê Bảo Hân x 02/02/2008 1/5  
06 Lê Hoàng Phương Hiếu   24/02/2008 1/5  
07 Nguyễn Huy Hoàng   07/02/2008 1/5  
08 Võ Anh Duy   26/03/2008 1/5  
09 Ngô Gia Huy   29/06/2008 1/5  
10 Nguyễn Ngọc Hương x 22/09/2008 1/5  
11 Nguyễn Phúc Khải   11/02/2008 1/5  
12 Nguyễn Ngọc Thiên Kim x 08/08/2008 1/5  
13 Trần Nhật Lâm   24/04/2008 1/5  
14 Nguyễn Tiến Lê   07/09/2008 1/5  
15 Nguyễn Quốc Lợi   09/10/2008 1/5  
16 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai x 14/06/2008 1/5  
17 Nguyễn Huỳnh Bảo Ngọc x 02/06/2008 1/5  
18 Nguyễn Võ Khôi Nguyên   05/05/2008 1/5  
19 Lê Thị Yến Nhi x 05/05/2008 1/5  
20 Võ Việt Phát   15/04/2008 1/5  
21 Nguyễn Hoàng Phúc   24/07/2008 1/5  
22 Lê Ngọc Như Phúc x 18/05/2008 1/5  
23 Trần Ngọc Khánh Phương x 23/08/2008 1/5  
24 Chau Minh Sang   17/01/2006 1/5  
25 Hoàng Bá Sơn   14/10/2007 1/5  
26 Phan Minh Tài   14/02/2008 1/5  
27 Nguyễn Ngọc Thảo x 13/12/2008 1/5  
28 Đoàn Kim Thuận   14/02/2008 1/5  
29 Võ Hồng Anh Thư x 16/10/2008 1/5  
30 Trần Đình Bảo Thy x 13/4/2008 1/5  
31 Vũ Thị Mỹ Tiên x 16/10/2008 1/5  
32 Châu Ngọc Thùy Trang x 29/03/2008 1/5  
33 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết x 07/03/2008 1/5  
34 Vũ Huỳnh Trúc Vy x 09/06/2008 1/5  
35 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 23/07/2008 1/5  
01 Trần Thúy An x 26/12/2008 1/6  
02 Đỗ Thị Kim Anh x 20/06/2008 1/6  
03 Nguyễn Ngọc Vân Anh x 03/05/2008 1/6  
04 Nguyễn Chí Bảo   11/04/2008 1/6  
05 Nguyễn Lê Anh Duy   22/05/2008 1/6  
06 Ngô Thành Đạt   01/10/2008 1/6  
07 Dương Minh Đạt   08/08/2007 1/6  
08 Nguyễn Minh Khang   30/08/2008 1/6  
09 Nguyễn Tuấn Khang   14/12/2008 1/6  
10 Nguyễn Ngọc Trà My x 16/02/2008 1/6  
11 Lê Kim Ngân x 02/10/2008 1/6  
12 Đặng Thị Khánh Ngọc x 01/06/2008 1/6  
13 Nguyễn Ngọc An Thuyên x 06/11/2008 1/6  
14 Bùi Trọng Nguyên   25/10/2008 1/6  
15 Nguyễn Thành Nhân   16/09/2008 1/6  
16 Trương Thanh Yến Nhi x 12/09/2008 1/6  
17 Lương Minh Phát   21/10/2008 1/6  
18 Nguyễn Thế Phong   24/03/2008 1/6  
19 Hà Phạm Gia Phúc   03/06/2008 1/6  
20 Trần Nguyễn Hữu Phúc   09/12/2008 1/6  
21 Võ Minh Phương x 25/11/2008 1/6  
22 Nguyễn Thị Xuân Phương x 02/06/2008 1/6  
23 Nguyễn Ngọc Sang   30/06/2008 1/6  
24 Lê Văn Sang   29/01/2008 1/6  
25 Lê Quốc Thái   21/08/2008 1/6  
26 Nguyễn Hoàng Mai Thảo x 10/10/2008 1/6  
27 Đặng Thị Thanh Thảo x 01/09/2008 1/6  
28 Trần Hoàn Bảo Thi x 04/11/2008 1/6  
29 Nguyễn Ngọc Phương Thùy x 28/08/2008 1/6  
30 Lê Hoàng Bảo Thy x 12/08/2008 1/6  
31 Thái Phúc Tín   21/01/2008 1/6  
32 Nguyễn Thị Hoàng Trâm x 27/03/2008 1/6  
33 Hà Đức Trí   07/10/2008 1/6  
34 Đặng Thị Ngọc Trinh x 07/01/2008 1/6  
35 Nguyễn Ngọc Ánh Tuyền x 16/11/2008 1/6  
36 Nguyễn Thị Kiều Vy x 13/04/2008 1/6  
37 Nguyễn Ngọc Tường Vy x 01/06/2008 1/6  
38 Nguyễn Thạch Như Ý x 20/08/2008 1/6  

 

Nguồn tin: Mai(TTDL)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây